Přihláška

Pokud máte zájem zapsat k nám Vaše dítě, můžete, máme volná místa. Vyplňte přihlášku a údaje o dítěti a pošlete na adresu: skvrnevlese@gmail.com.
V případě velkého zájmu bude určujícími kritérii pro přijetí pravidelnost a četnost docházky, věkové rozložení ve skupině dětí a snaha o rovnoměrné zastoupení dívek a chlapců. Dalším důležitým kritériem je povědomí rodičů o filosofii lesních mateřských škol.