Nabízíme

Pravidelnou předškolní docházku

Lesní "přívesnické" tábory v létě

Klubík pro rodiče s dětmi

Plánujeme:

Rodičovskou skupinu

Komunitní besedy