Co Vám a Vašim dětem nabízíme

Nabízíme předškolní vzdělávání, pro které je nám inspirací filozofie lesních MŠ, intuitivní pedagogika, prvky montessori a waldorfské pedagogiky, respektující a autentický přístup k dětem. Naše školka je členem Asociace lesních mateřských škol, která v České republice zastřešuje tuto formu vzdělávání. Řídíme se tedy jejími doporučeními, pokud jde o podmínky provozu a vzdělávání dětí, směřujeme ke splnění Standardů kvality LMŠ.

Děti mohou pobývat většinu dne venku na velké zahradě školky (na louce, v lese), kterou tvoří terasovitý terén bývalého sadu, využít houpačku, pískoviště, ohniště, lézt na stromy. Mohou si hrát kde zrovna potřebují, mohou pracovat jak se jim líbí, my jako průvodci dbáme na bezpečnost dětí, ale neomezujeme je zbytečnými zákazy, které panují v běžných školkách, např. "nekřič", "neběhej", "nelez tam" apod. S dětmi společně dohodneme pravidla, která se učíme dodržovat, vysvětlíme proč jsou důležitá a zda jim děti rozumí a souhlasí s nimi.

Program školky

Pokud děti chtějí, věnují se činnostem sami, mají možnost volné hry s ostatními dětmi nebo se účastní připraveného programu (nenutíme). Den má svůj rytmus, který je pravidelný. Některé aktivity probíhají denně, jiné se opakují po týdnech či měsících.

Každý den nás provází rukodělné a pohybové hry (dětská jóga, tanečky), rytmika, písničky a říkanky.

Od září chodíme s dětmi 1x měsíčně do keramické dílny, do knihovny, plánujeme také pravidelně pracovat na podpoře mezigeneračních vztahů, při společné práci (výtvarné, hudební, komunikační) dětí a seniorů.

Veškerý program je inspirován ročním cyklem přírody a lidovými tradicemi. Dle toho zapojujeme témata o kterých si s dětmi povídáme a následně je vkládáme do tvoření, při kterém hojně využíváme přírodniny a recyklaci materiálů.

Důležitou součástí programu, který se prolíná každým dnem, je přírodní pedagogika, v rámci které jsme s dětmi téměř každé dopoledne dvě-tři hodiny na procházce v lese a poté na zahradě školky a v přilehlém lesíčku. Příroda sama nabízí dětem spousty podnětů k přirozenému učení. Dospělí zde fungují pouze jako průvodci, provází děti na jejich vlastní cestě poznáním, nabízí další informace, zodpovídají otázky dětí. Nádstavbovou činnost nabízí po úvaze a ve vhodnou chvíli, aby nedošlo ke zbytečnému přerušování procesu vstřebávání přírody. Děti si sami nachází místa ke hře, rozvíjí svou fantazii při hře s přírodninami, testují svou fyzickou zdatnost, samostatnost i schopnost spolupráce s ostatními (např. při zdolávání strmých svahů kopce nebo přechodu přes potok či lávku, lezením na posed apod.). To vše za přítomnosti průvodců, kteří reagují s respektem, jsou k dispozici, když dítě potřebuje pomoc, učí děti efektivní komunikaci při řešení konfliktních situací mezi nimi, rozvíjí dětskou sebedůvěru a jsou s dětmi tady a teď, i když potřebují pohladit nebo utěšit.

Zázemí

Přes léto nám jako útočiště sloužilo indiánské týpí a malý karavan s přístřeškem, kde jsme měli v suchu všechny náhradní věci a výtvarné potřeby apod., pod stříškou jsme měli letní kuchyni.

Na naši první zimu bude naším zázemím také stan, ale ten indiánský vyměníme za vojenský, který skýtá více místa a možnost  vytopení za pomocí kamínek. Za těchto podmínek budou moci děti odpočívat v teple a převléci se v plískanicích do suchého oblečení.

Fotografie zázemí i zahrady najdete v naší fotogalerii.

Spolupráce s rodiči

Filozofie lesních mateřských škol podporuje úzkou spolupráci s rodinou dětí. Jste součástí procesu, který Vás potřebuje. Spoluutváříte obraz školky. Nabízíme účast na slavnostech školky a dalších akcích, kde budeme moci sdílet zkušenosti a pomáhat školku vylepšovat (např. komunitními brigádami apod.).

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"...že na rozdíl od většiny dětí po celém světě, které jsou nuceny se přizpůsobit všemu tomu, co pro ně vymysleli dospělí "pro jejich dobro", mohou den za dnem zažívat, co to znamená "být plně tady a teď", vyrůstat se svými vlastními hrami, dobrodužstvím, projekty a nápady, se svými vlastními radostmi a trápením."    

Z knihy Svoboda a hranice, láska a respekt od Rebeky Wild